Zhang Wei

China

Guangzhou

china@oildrillingcorp.com

Territory manager